1. Combo theme thông dụng -> 10 theme ~ 99k
  2. Bộ theme trên envato element -> 25k/theme
  3. Bộ source code website có sẵn -> 99k/code
  4. Source website do mình thiết kế, chuẩn seo sẵn -> Tùy giá