Kiến Thức

Mình bắt đầu tìm hiểu Digital Marketing từ con số 0 tròn trĩnh. Nên gần như các kiến thức mình có bây giờ là do tự học và được người khác chia sẻ. Mình cũng muốn tạo một chuyên mục Blog cá nhân để chia sẻ những thứ mình biết. Để những giá trị đó đến được với nhiều người hơn nữa. Nếu bạn có muốn tạo một blog cá nhân như thế này, hãy theo dõi các bài viết của mình nhé ^^