Nguyễn Thành Thượng

(Rick)

1.3K lượt thích • 1.9K người theo dõi

Giới Thiệu

Sống tại Thành phố Cần Thơ

Đến từ Thái Bình, Thái Bình, Vietnam

Từng học tại Cần Thơ University

Founder tại Yatame - Dịch vụ Marketing Online

1.923 người theo dõi

Công việc
anhbeti2

Tháng 04 năm 2019 - Tháng 04 năm 2021

Tháng 04 năm 2017 - Tháng 04 năm 2019

Tháng 07 năm 2015 - Tháng 03 năm 2017

Nơi từng sống

Thành Phố Cần Thơ

Chuyển đến từ 2021

bienhoa

Chuyển đến từ 2019

Chuyển đến từ 2015

Thông tin liên hệ

0886 006 900

Số điện thoại

hi@thuongnt.com

Địa chỉ email

Thông tin cơ bản

Nam

Giới tính

13 tháng 10

Ngày sinh

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Đang cập nhật...

Hình Ảnh

Thích

Sự kiện

Gặp gỡ đại diện FPT Polytechnic tại Táo Xanh Agency

t2, 12 tháng 06, 2023

Tất niên Công Ty Táo Xanh Agency 2023 chào mừng năm mới Quý Mão

T3, 17 tháng 01, 2023

Khách mời tham gia Workshop Freelancer Talk 2 - Tp. Cần Thơ

T7, 09 tháng 07, 2022